Cao đẳng Y Dược Trà Vinh mở rộng chỉ tiêu Liên thông trong năm 2018

Cao đẳng Y Dược Trà Vinh mở rộng chỉ tiêu Liên thông trong năm 2018Năm 2018, chỉ tiêu thi tuyển Liên thông Cao đẳng Dược Trà Vinh được tăng cao nhằm mở rộng cơ hội học tập, đồng thời đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực ngành Dược tại Việt Nam.

Continue Reading